Liên hệ

Nhà thuốc Đông Y Gia Truyền

Lương Y: Nguyễn Thị Kim Đoan 

Địa chỉ: Hà Đông – Hà Nội

Hotline : 0971.065.708

Website: luongynguyenthikimdoan.com

Email: luongynguyenthikimdoan@gmail.com